Grief is...

Grief is a form of madness itMore…

Kunaka kwemhunhu

Tombonzwa kutapira kwazo kumbonyatso nanzva upenyu panobudaMore…