Usaturure Zvichemo Zvako...

Usaturure zvichemo zvako Ngazvirambe zvakatarisana nenyeredzi NgazvirambeMore…

Zororo Makamba

Tanga takamirira zvidadiso, mutakunanzva wehunanzvi hwako. PatanzwaMore…

Kushomeka kwezvinhu...

Kushomeka kwezvinhu kunokakata runyararo kunotungidza kamweya kekusawiriranaMore…

Kunaka kwemhunhu

Tombonzwa kutapira kwazo kumbonyatso nanzva upenyu panobudaMore…

Yangairipano

Tirikungodzungaira. Magitare anyarara. Mhepo iya yapfura nepano,More…