Zororo Makamba

Tanga takamirira zvidadiso, mutakunanzva wehunanzvi hwako. PatanzwaMore…