Kushomeka kwezvinhu...

Kushomeka kwezvinhu kunokakata runyararo kunotungidza kamweya kekusawiriranaMore…